Indywidualne Kursy Komputerowe

Indywidualne Kursy Komputerowe

Nazywam się Eugeniusz Danowski i od 1995 r. prowadzę indywidualne kursy komputerowe — uczestniczą w nich maksymalnie 2 osoby.

Dlaczego polecam naukę obsługi komputera na kursie?
Ponieważ taka nauka jest systematyczna i pod stałą kontrolą, nie jest chaotyczna i fragmentaryczna.

Dlaczego polecam indywidualne kursy komputerowe?
Dzięki temu, że pracuję tylko z 1 lub 2 osobami, cały swój czas mogę poświęcić na tłumaczenie i wyjaśnianie materiału tylko osobie szkolonej, a tym samym możemy więcej czasu poświęcić na ćwiczenia oraz wyjaśnianie pojawiających się wątpliwości. Ponadto, łatwiej jest mi dostosować zakres nauczanego materiału oraz tempo nauki do możliwości i potrzeb ucznia. W efekcie szybciej się uczymy — tracimy mniej czasu i pieniędzy.

Obsługi komputera, a właściwie programów komputerowych, możemy uczyć się z książek, których jest mnóstwo na rynku. Możemy też zapisać się na kurs komputerowy. W pierwszym przypadku do wszystkiego musimy dojść sami i niestety — wiedza jest chaotyczna i fragmentaryczna. W drugim — korzystamy z wiedzy instruktora-nauczyciela i uczymy się szybciej a nasza wiedza jest usystematyzowana.

Do chwili obecnej przeszkoliłem kilkaset osób i to daje mi satysfakcje, ponieważ absolwenci moich kursów uzyskali wiedzę, którą wykorzystują w swojej pracy lub dzięki nowym umiejętnościom znaleźli nową prace.

Polecam indywidualne kursy komputerowe, na których szybko nauczysz się posługiwać komputerem i używać go do pracy i zabawy.

Zapraszam
Eugeniusz Danowski